A.S.D. Karate Kai Civitanova Marche
Tecniche di gamba

Tecniche di gamba

Mawashi & Ura mawashi geri

Mawashi geri – gyaku tsuki

Mawashi geri più varie soluzioni tecniche

Ura mawashi geri

seers cmp badge